4 generasjoner

Hjørdis Halmøy Floan (1895-1983) hadde sin barndom på Halmøya i Flatanger, Nord-Trøndelag, og fikk sin grunnleggende innsikt og innføring i håndarbeid og husflid i heimen.
Sin utdannelse fikk hun blant annet ved Statens kvinnelige Industriskole i Oslo og Lærerhøgskolen i Levanger.
Fra 1918 hadde hun sitt daglige virke som lærer ved Sund folkehøgskole i Inderøy. Handarbeid var hennes hovedfag på skolen men hun underviste også i 10 andre fag.
Gjennom sitt arbeid på Sund vart også hennes interesse for bunader økt. På folkehøgskolen var folkeviseleik et skolefag. Da skulle det brukes bunad, især av jentene når de hadde oppvisning. Folkehøgskolene var en viktig arena for å vise nasjonalt sinnelag gjennom klesdrakta.
Sund folkehøgskole ble Hjørdis sin arbeidsplass i 47 år.
Hjørdis Halmøy Floan hadde bunadproduksjonen som en attåtnæring til lærerjobben. Mye tid gikk med til å finne riktig kvalitet på det materiellet som skulle brukes. Hjørdis hadde et bredt kontaktnett og fikk med seg flinke sambygninger. Det ble vevd ullstoff til stakk som ble farga til riktig farge, skjortelin og damask ble vevd, likedan silketørkle. Borderigarn ble spunnet og plantefarget. Også lingarnet måtte farges.
Et godt stykke forarbeid måtte gjøres før kundene kunne begynne å sy. Likedan måltaking og tilskjæring av stoffet etter kundens mål, og ikke minst oppfølging av arbeidet slik at alt skulle gi det beste resultat. I krigstiden 1940-45 var det ikke så enkelt å, men det gikk. Ikke var det telefon, så alt måtte gå pr. brev eller besøk.
Hjørdis pendlet i årene 1928 - 1950 fra Sund til hjemmet på Hestøya, der hvor hennes mann Olaf og 4 barn bodde. Da folkehøgskolen ble stengt under krigen ble bunadsarbeidet flytta fra Inderøy til Hestøya. I 1950 kjøpte Hjørdis og Olaf seg et hus like ved Sund Folkehøgskole, som de restaurerte og flytta bunadproduksjonen til.
Hjørdis Halmøy Floan fikk den 17.9 1973 Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for Nord-Trønderbunaden og som lærer i 47 år ved Sund Folkehøgskole.


Aud Floan Steinvik (1926-2019)
I 1958 overtok Hjørdis datter Aud Floan Steinvik bedriften. Hun hadde også i tiden 1945-50 hatt mye av ansvaret for produksjonen av bunadene ute på Hestøya.
I Aud si tid utviklet bedriften seg betydelig. Etterspørselen økte og bunad ble mer og mer vanlig blant folk flest.
I starten var virksomheten basert på å produsere materialpakker for selvsøm, og kurs ble arrangert. Etter hvert ønsket flere å få levert bunaden ferdigsydd fra bedriften. Det medførte at bedriften måtte etablere et nettverk av personer som kunne brodere bunadene og likedan ansette dyktige syersker til monteringen. Dette var starten på en lengre periode med vekst.
I starten hadde Aud produksjonen av bunadene egen heim, men i 1966 krevde bunadproduksjonen større plass og et nytt og større produksjonslokale ble bygd på Straumen, et vinkelbygg med en boenhet og et produksjonslokale.
Produksjonen økte jevnt og trutt, og en økning i etterspørselen ble det på 1970-tallet da hvitkjolene til jentekonfirmantene gikk av mote.
Sist på 1970-tallet krevde produksjonen nok en gang større lokale, og hele bygningen ble tatt i bruk som produksjonslokale.
Aud Floan Steinvik drev firmaet i 30 år.


Eva Steinvik Wold (1961-)
Eva Steinvik Wold, datter av Aud og datterdatter av Hjørdis, overtok lederansvaret for bedriften i 1989.
Eva er Bunadmester og Skreddermester. Hun har også bl.a. gått delstudiet Drakt og samfunn.
Med Eva begynte også bedriften i 1991 å sy mannsbunaden i egne lokaler.
Mannsbunaden hadde tidligere blitt sydd av skredder Søraker, Ronglan og skredder Victor Winberg, Trondheim.
En ny merkbar økning i etterspørselen av dame- og herrebunad fikk vi på 1990-tallet, før og etter OL på Lillehammer i 1994.
Eva er engasjert innen fagutdanning, prøvenemnd og bransjenettverk.
Bunadtilvirkerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i 1997 og siden 2003 kan en ta Mesterbrev. Eva er glad for at muligheten for å ta Svennebrev og Mesterbrev også innen bunadfaget nå er mulig.
I 2007 fikk bedriften ett rettslig forlik som gir Bunadsaum A/S produksjonsrettighetene til Nord-Trønderbunadene.
Bedriften har siden 1966 holdt til i de samme lokalene, og har etter en omfattende
utbygging i 2014, blitt et tidsmessig bygg som er godt tilpasset bedriftens produksjon.

Kristine Wold Vågen (1985-)
er datter av Eva og oldebarn til Hjørdis, og begynte i bedriften i 2014.
Hun har bachelorgrad i økonomi og har tatt delstudiet drakt og samfunn. Hun er nå i gang med opplæring til å ta Svennebrev i bunadtilvirkerfaget.